เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
group ประกาศรับสมัครบุคคล สำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเลิงนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ วิธีการ สรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file การรับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (พนักงานจ้างตามารกิจ 1 ตำแหน่ง/พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประชามันพันธ์รับโอน(ย้าย) จำนวน 2 ตำแหน่ง /หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง/นักวิชาการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานในตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานเทศบาล 7) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2557 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลเลิงนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2557 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2557 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1