เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

public ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทอื่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ขออนุมัติการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (หัวหน้าสำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ปลัดเทศบาล, ผอ.กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file เทศบาลตำบลเลิงนกทา โดยนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมชุมชนบุญเบิกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file การดำเนินงานของตลาดสดเทศบาลตำบลเลิงนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file 16 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลเลิงนกทา นำโดยรองปุญญพัฒน์ ชูแก้ว รักษาการปลัดเทศบาลฯ พร้อมทีมงาน ร่วมทำความสะอาด ล้าง เคลียพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลเลิงนกทา เราจะผ่านวิกฤต Covid-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประมวลภาพกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file นายปุญญพัฒน์ ชูแก้ว รองปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเลิงนกทา ร่วมประชุมปรึกษาหารือการเตรียมการจัดงานบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9789
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910