เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
public ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
18 มกราคม 2567
insert_drive_file ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดลุกล้ำทางสาธารณะ โดย : งานจัดเก็บรายได้ เปิดอ่าน : 7
27 ธันวาคม 2566
insert_drive_file การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 grade โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 16
4 ธันวาคม 2566
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 grade โดย : งานจัดเก็บรายได้ เปิดอ่าน : 13
21 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 grade โดย : งานจัดเก็บรายได้ เปิดอ่าน : 15
13 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่องประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) poll โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 50
8 สิงหาคม 2566
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 121
3 สิงหาคม 2566
insert_drive_file 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2.กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 60
27 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 76
12 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเลิงนก poll โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 124
12 พฤษภาคม 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) poll โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 83
9 พฤษภาคม 2566
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางระบางน้ำ คสล.ช่วงปากซอยถนนโนนสวาทเชื่อมถนนทยาปัสสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 36
28 มีนาคม 2566
insert_drive_file ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเลิงนกทา poll โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 63
21 มีนาคม 2566
insert_drive_file ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 poll โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 51
17 มีนาคม 2566
insert_drive_file รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร poll โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 45
1 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทอื่น poll โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 63
1 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 poll โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 46
1 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ poll โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 29
29 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 47
28 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 65
28 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ขออนุมัติการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3