เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัดข้ามถนนอนุกูลประชา ช่วงตัดสี่แยกถนนวงศ์กาไสย์และตัดข้ามถนนประชามติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้น คสล.และรางระบายน้ำพร้อมติดตั้งถังดักไขมันหลังตลาดสดเทศบาลตำบลเลิงนกทา โดยเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเทศบาล 9 เชื่อมห้วยจาน (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : งานจัดเก็บรายได้ | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเปิดบ่อพร้อมเกลี่ยฝังกลบขยะเทศบาลตำบลเลิงนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเลิงนกทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนเทศบาล ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านเลิงนกทา - บ้านกุดโจด(ทางไปบ่อขยะเทศบาลตำบลเลิงนกทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังเก่า)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบลเลิงนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ชุมชน 4 เสือพัฒนา ทางไปลำห้วยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานสุขภาพเทศบาลตำบลเลิงนกทา (กองการศึกษา) โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังประปาไปลำเซบาย ชุมชนเลิงนกทา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเปิดบ่อพร้อมเกลี่ยฝังกลบขยะเทศบาลตำบลเลิงนกทา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลเลิงนกทา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9682
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910