เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
business ภาษีและค่าธรรมเนียมของเทศบาล
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file เรื่อง จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70 |
photo ขอเชิญประชาชน ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) เพื่อช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งก่อสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
photo เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภายในเขตเทศบาลตำบลเลิงนกทา ไปยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1