เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
insert_drive_file แผ่นพับการป้องกันและปราบปรามการทุรจิตในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเลิงนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของเทศบาลตำบลเลิงนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองนการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9810
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910