เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพรหมวิหาร
วัดพรหมวิหาร เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ใน ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา โดดเด่นด้วย องค์พระใหญ่ สีทองอร่าม ตั้งอยู่ในบริเวณกว้าง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล มีอุโบสถโบราณอยู่ภายในวัด รวมไปถึงที่นี่ยังเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม โดยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่วิจิตรงดงามนี้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอเลิงนกทา สามารถเข้ามากราบสักการะเพิ่มความเป็นสิริมงคล เป็นที่เที่ยวของอำเภอเลิงนกทา ซึ่งขนาดขององค์พระหน้าตักกว้าง 13 เมตร (26 ศอก) สูง 28 เมตร ภายในวัดก็ยังมีสิ่งน่าสนใจอื่นๆ เช่น นาคราช 6 เศียร ฆ้องใหญ่ เจดีย์ต่างๆ มีการตกแต่งด้วยความประณีตและงดงาม เป็นวัดที่โดดเด่นมากจริงๆ มองเห็นองค์พระใหญ่ ได้แบบชัดเจน
รอปรับปรุง
วัดศรีบุญเรือง