เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การสาธารณสุข 2535 ถึง ฉ3 2560
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 9
พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 5
พรบ.ควบคุมอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 15
พรบ. การทะเบียนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 9