เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

forward บรรเทาสาธารณภัย
การบรรเทาสาธารณภัย
1.สถิติการออกปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิงในเขตเทศบาล และออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียง -ปีงบประมาณ 2548 จำนวน 17 ครั้ง -ปีงบประมาณ 2549 จำนวน 11 ครั้ง -ปีงบประมาณ 2562 เกิดอุทกภัย (พายุโพดุล) ในพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง -ปีงบประมาณ 2564 เกิดเหตุอัคคีภัย (ชุมชนหน้ารพร.) จำนวน 5 ครัวเรือน -ปีงบประมาณ 2565 เกิดเหตุสาธารณภัย ได้แก่ น้ำท่วมขังชุมชนเลิงนกทา เหตุระเบิดร้านกองบุญ ไฟไหม้หอพักพยาบาล รพร.เลิงนกทา -ปีงบประมาณ 2566 เกิดเหตุสาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย ชุมชนเลิงนกทา หมู่่ 2 จำนวน 1 ครัวเรือน 2.รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน 3.พนักงานดับเพลิงบริการตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 2 คน 4.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 30 คน 5.การฝึกอบรมอปพร./จิตอาสา จำนวน 1 ครั้ง/ปี 6.การฝึกอบรมเจ้าหน้าดับเพลิง จำนวน 2 ครั้ง/ปี 7.การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ครั้ง/ปี 8.มียามท้องถิ่นคอยตรวจสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของชุมชน จำนวน 2 คน แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย โทร 045 970483 ช่องความถี่วิทยุสื่อสาร 162.825 MHz ตลอด 24 ชั่วโมง
เทศบาลตำบลเลิงนกทา


แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่


นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9782
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910