เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

account_box ปลัด/ผอ./ฝ่าย
นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นางสาวนิวัฒนา ศุภผลา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 092-5549779
นางจำรัส พรมวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 064-159-5369
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมพร บูระพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087-260-4084
นางสาวธัญชนก ผ่านเมือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 097-935-8654
นางสุพรรณี โรจนบุญถึง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 098-097-4705
นายกรุงสยาม ผ่านเมือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 0881265901
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9708
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910