เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
account_box ปลัด/ผอ./ฝ่าย
นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
โทร : 087-758-2277
นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
โทร : 087-758-2277
นางสาวนิวัฒนา ศุภผลา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 092-554-9779
นางจำรัส พรมวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 064-159-5369
นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 087-758-2277
นายเสรี ขันตี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 097-935-8654
นางสุพรรณี โรจนบุญถึง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 098-097-4705
นายกรุงสยาม ผ่านเมือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 088-126-5901
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 35
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219