เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

account_box บุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางจำรัส พรมวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวเฟื่องฟ้า ดาวพิริยะกิจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอุทัย บุญตา
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมศักดิ์ สามารถ
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมคิด ชาเสน
พนักงานประจำรถขยะ
นายกิตติราช จันทะวัตร์
พนักงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นายจำรัส ไตรจิตร์
คนงานทั่วไป
นายรัศมี พิมพ์หาญ
คนงานทั่วไป
นายตะวัน ไชยสัจ
คนงานทั่วไป
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9684
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910