เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
account_box สภาเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นายกิตติศักดิ์ พิศวง
ประธานสภาเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นางณัฐชยา จารุสันต์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นางไพบูลย์ อักษรพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบัญญัติ กองแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นางกรกนก เดชเสน
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวมยุรี สายสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางลำดวน สิทธิผล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธนพัฒน์ โลหะปัตย์
สมาชิกสภเทศบาล
นางลัดดาวัลย์ ธาตุทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเชิดชาญ นิพรรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเฉลิมพล วรกา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 40
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219