เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
account_box บุคลากร กองคลัง
นางจำรัส พรมวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุพรรณี โรจนบุญถึง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางปนิดา จันทร์เรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวยุมรี ศรีสุรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอุบลรัตน์ วิสาการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 59
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219