เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

account_box บุคลากร กองคลัง
นางจำรัส พรมวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุพรรณี โรจนบุญถึง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางปนิดา จันทร์เรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวยุมรี ศรีสุรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอุบลรัตน์ วิสาการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9761
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910