เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
account_box นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอภิชา พงษ์แสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 064-789 3556
นายพยอม บุญคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 045-782 019
นายวิจิตร ศรีมันตะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 081-393 8331
นายชำนาญกิจ สุทธ์พัฒนกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 087-434 1701
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 47
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219