เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

camera_alt กิจกรรมหน่วยงาน
บุญคูณลาน 2566 [21 มกราคม 2566]
กิจกรรมจิดอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 [16 ธันวาคม 2565]
ตักบาตรเทโว เลิงเก่า 2565 [11 ตุลาคม 2565]
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล มอบบ้านผู้สูงอายุ นางทองมี บุญทศ [15 กันยายน 2565]
กิจกรรม "ปั่นปั่น สะออน 50 ปี ศรียโสธร" [21 สิงหาคม 2565]
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงาน ร่วมกิจกรรมพัฒนา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา [25 กรกฎาคม 2565]
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงาน และชุมชน ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 [12 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมเชิงสัญญาลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น (2 ภาพ) [27 เมษายน 2565]
มอบข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ช่วงเกิดโรคระบาด COVID -1 (1 ภาพ) [24 กุมภาพันธ์ 2565]
มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการทางการมองเห็นในเขตเทศบาลตำบลเลิงนกทา (1 ภาพ) [24 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 18 รายการ)
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9766
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910