ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัดข้ามถนนอนุกูลประชา ช่วงตัดสี่แยกถนนวงศ์กาไสย์และตัดข้ามถนนประชามติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง