ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และขบวนแห่ เพื่อใช้ในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง