เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
image ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
ประเพณีบุญผะเหวด ๒๕๖๖ เลิงเก่า
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเลิงนกทา ใสสะอาด 2566"
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖
ตักบาตรเทโว เลิงเก่า 2565
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
ชุมชนเทศบาลตำบลเลิงนกทา
ตลาดสดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
 
camera_alt กิจกรรมหน่วยงาน
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลจัดเตรียมวางแนวกระสอบทราย บริเวณถนนอนุกูลประชา และพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อป้องกันน้ำท่วมไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน... [8 กันยายน 2566]
จิตอาสาอำนวยความสะดวกและบริการน้ำดื่นขบวนปั่นมหาสนุก 200ปี พชอ.เลิงนกทา ครั้งที่ 1 พื้นที่ทต.เลิงนกทา [27 สิงหาคม 2566]
ตักบาตร ครบ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราชฯ [26 มิถุนายน 2566]
เข้าร่วมโครงการ "วันเทศบาล" ประจำปีงบระมาณ 2566 [24 เมษายน 2566]
 
public ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview66
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเลิงนก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview67
ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview50

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งส่องสว่างโซล่าเซลล์ แบบ All in one จำนวน 20 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก ตลาดสดเทศบาลตำบลเลิงนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนอนุกูลประชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview4

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
cast ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 45
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ