เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
image ประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 27 พฤศจิกายน 2566
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
ประเพณีบุญผะเหวด ๒๕๖๖ เลิงเก่า
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเลิงนกทา ใสสะอาด 2566"
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖
ตักบาตรเทโว เลิงเก่า 2565
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
ชุมชนเทศบาลตำบลเลิงนกทา
 
camera_alt กิจกรรมหน่วยงาน
ตักบาตรวันออกพรรษา [30 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ณ วัดพรหมวิหาร ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร [23 ตุลาคม 2566]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเลิงนกทา [25 กันยายน 2566]
โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจวัยเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเลิงนกทา [12 กันยายน 2566]
 
public ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่องประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview95
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเลิงนก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview87

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารเรียนอาคารประกอบ อาคารสัตตบุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเริงฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview7

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
cast ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 56
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]





ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ