เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

image ประชาสัมพันธ์
บุญคูณลาน 2567
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 27 พฤศจิกายน 2566
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
ประเพณีบุญผะเหวด ๒๕๖๖ เลิงเก่า
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเลิงนกทา ใสสะอาด 2566"
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖
 
camera_alt กิจกรรมหน่วยงาน
ถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลเลิงนกทา [13 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเก็บกวาดบริเวณบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลเลิงนกทา [2 กุมภาพันธ์ 2567]
บุญคูณลาน 2567 [26 มกราคม 2567]
วันเด็ก รร.เทศบาลเลิงนกทา [13 มกราคม 2567]
 
public ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดลุกล้ำทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : งานจัดเก็บรายได้ | เปิดอ่าน : pageview7
การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview16
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : งานจัดเก็บรายได้ | เปิดอ่าน : pageview13
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : งานจัดเก็บรายได้ | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่องประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview50

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารเรียนอาคารประกอบ อาคารสัตตบุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเริงฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview37

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
cast ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 63
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ