เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
forward เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
1.รายได้ประชากร ประชาชนประกอบอาชีพค้าขาย และ เกษตรกรรม รายได้เฉลีย (ปี 2552 ) 58,012 ต่อคนต่อปี 2.การเกษตรกรรม ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยทำเกษตรนอกเขตเทศบาล 3.การพาณิชยกรรม และ บริการ 3.1 มีสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ดังนี้ -ปั้มหลอดแก้วมือหมุน จำนว 1 แห่ง -ปั้มหยอดเหรียญ จำนวน 1 แห่ง -สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง -ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง -ร้านค้าทั่วไป จำนวน 60 แห่ง -ร้านซ่อมจักรยาน และ จักรยานยนต์ จำนวน 3 แห่ง -โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง -ร้านตัดเย็บ จำนวน 3 แห่ง -ร้านเสริมสวย จำนวน 4 แห่ง -ร้านอาหาร จำนวน 7 แห่ง -ธุรกิจบ้านเช่า จำนวน 3 แห่ง -โรงพิมพ์ จำนวน2 แห่ง -ล้าง อัด ฉีด จำนวน 1 แห่ง -ร้านเขียนป้ายโฆษณา จำนวน 1 แห่ง -ร้านทอง จำนวน 1 แห่ง -ร้านถ่ายรูป จำนวน 1 แห่ง -โรงงานผลิตน้ำ/น้ำแข็ง จำนวน 1 แห่ง 3.2 การอุตสาหกรรม ในปี 2551 มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ และประกอบการ ดังนี้ -โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง -โรงงานทำเหล็กดัด จำนวน 1 แห่ง -ร้านประกอบโรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง -อู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 แห่ง 3.3 การท่องเที่ยว ส่วนใหญ่นิยมการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน ปีเว้นปี
เทศบาลตำบลเลิงนกทา