เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

call ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ : 0-45970-480-6 โทรสาร : 0-45 78-2294 เว็บไซต์ : https://www.loengnokthacity.go.th/ e-mail : 5350811@dla.go.th
แผนที่หน่วยงาน
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9744
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910