เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

account_box บุคลากร กองช่าง
นายสมพร บูระพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเจนวิทย์ บุญกิจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพนมพร แสงนาค
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายประสาร บันลือ
คนสวน
นายไพศาล บรรลือ
คนสวน
นายบุญโด้น ทุมเสน
คนสวน
นางสาวอรชร ขาวทรงธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายคณะชัย สมคะเณย์
พนักงานจ้างเหมา
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9797
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910