เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
public ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทอื่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้น คสล.และรางระบายน้ำพร้อมติดตั้งถังดักไขมันหลังตลาดสดเทศบาลตำบลเลิงนกทา โดยเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัดข้ามถนนอนุกูลประชา ช่วงตัดสี่แยกถนนวงศ์กาไสย์และตัดข้ามถนนประชามติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเทศบาล 9 เชื่อมห้วยจาน (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : งานจัดเก็บรายได้ | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเปิดบ่อพร้อมเกลี่ยฝังกลบขยะเทศบาลตำบลเลิงนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเลิงนกทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview9

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview46

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
folder ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9779
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910