เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
account_box บุคลากร สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นางสาวนิวัฒนา ศุภผลา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายกรุงสยาม ผ่านเมือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายโชคชัย นิลไชย
นิติกร ชำนาญการ
นางรินทร์จง แสงนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
พันจ่าเอกธนวรรธน์ ราชชิต
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
นางสาวจุรีรัตน์ กองดวง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางธนพร วรรณชาติ
นักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางจตุรพร ศุุภาสร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเสาวพิศ อรุณศิลป์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ
นายดำรงค์ ครุผาด
เจ้าพนักงานเทศกิจ ชำนาญงาน
นางสาวศิรินรักษ์ บุญจักษุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประวิช กุมารสิทธิ์
พนักงานดับเพลิง
นายวันชัย สุทธิมาตย์
พนักงานดับเพลิง
นายสวัสดิ์ สามารถ
ยาม
นายไชยรัตน์ ศรีจันทร์
ยาม
ว่าง
คนงานทั่วไป
นายอนุสรณ์ ศรีสุพรรณ
พนักงานวิทยุ
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 32
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219