เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

account_box บุคลากร สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นางสาวนิวัฒนา ศุภผลา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวธัญชนก ผ่านเมือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายกรุงสยาม ผ่านเมือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายโชคชัย นิลไชย
นิติกร ชำนาญการ
นางรินทร์จง แสงนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
พันจ่าเอกธนวรรธน์ ราชชิต
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
นางสาวจุรีรัตน์ กองดวง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางธนพร วรรณชาติ
นักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางจตุรพร ศุุภาสร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางเสาวพิศ อรุณศิลป์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ
-(ว่าง)-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประวิช กุมารสิทธิ์
พนักงานดับเพลิง
นายวันชัย สุทธิมาตย์
พนักงานดับเพลิง
นายสวัสดิ์ สามารถ
ยาม
นายไชยรัตน์ ศรีจันทร์
ยาม
นางสาวศิรินรักษ์ บุญจักษุ
คนงานทั่วไป
นายอนุสรณ์ ศรีสุพรรณ
พนักงานวิทยุ
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9701
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910