เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

account_box บุคลากร กองการศึกษา
นายสมพร บูระพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายจักรี พิลาทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ พันธเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพูนศักดิ์ สามารถ
คนงานทั่วไป
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9659
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910