เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

account_box บุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นายสมพร บูระพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางธนิสร ธนาคุณ
ครู ชำนาญการ (หัวหน้าสถานศึกษา)
-ว่าง-
ครู
นางละออง เหล่าน้อย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางปัตตานี สมคะเณย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9747
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910