เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

+ ตั้งคำถามใหม่

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
ด้วย มีข้าราชการในสังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง โอนย้ายไปสังกัด ครู โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ชื่อ นายปราโมทย์ สีมาตย์จันทร์ จึงขอสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องว่าจะต้องโอนข้อมูลบุคลากรภาครํฐ (ค่า่รักษาพยาบาล)ไปที่ใด **สังกัด............ **จังหวัด...ยโสธร **หน่วยนายทะเบียน........ ศุภรดา สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เมื่อ : 2023-03-20 07:28:31 ดู : 0 0
ขอความกรุณาจากทางอบตเลิงนกทาช่วยแก้ปัญหาให้พวกเราด้วยไดัรับความเดือดร้อนจากน้ำเสียของปั๊ม ป.ต.ท ดอนฮีฤดูฝนน้ำ้ไม่ระบายกลิ่นคาวอุจจาระในน้ำ ชุติมา เมื่อ : 2022-10-17 08:33:47 ดู : 3 0

ทั้งหมด 2 คำถาม [ทั้งหมด 1 หน้า] [1]