เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 2
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 2
พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 2
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2525
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 1
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2521
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 3
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 2
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 77
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219