เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

forward ที่ตั้ง
ที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลเลิงนกทา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดยโสธร ระยะห่างประมาณ 67 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร50 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ 40 กิโลเมตร เนื้อที่และอาณาเขตห่างจากกรุงเทพมหานคร 700 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ4.1 ตารางกิโลเมตร จาก จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสวาท ( หมู่ 1) บ้านเลิงนกทา( หมู่ 2 ) บ้านเปงจานบางส่วน ( หมู่ 13 ) โดยมีอาณาเขต ดังนี้ ด้านทิศเหนือ ติดกับบ้านเปงจาน หมู่ที่ 13 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้านทิศตะวันออก ติดกับบ้านภูดิน หมู่ที่ 12 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้านทิศใต ติดกับบ้านแย หมู่ที่ 3 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้านทิศตะวันตก ติดกับบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประกอบด้วยชุมชน จำนวน 5 ชุมชน ดังนี้ -ชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ -ชุมชนเกษมสุข -ชุมชนเปงจน -ชุมชนเลิงนกทา -ชุมชนสี่เสือพัฒนา
แผนที่ประกอบ
สำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9775
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910