เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
forward สาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค
ไฟฟ้า -การใช้ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลเลิงนกทา เป็นไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน จะมีบาง ส่วนยังไม่มีไฟฟ้าใช้คือกลุ่มที่ก่อสร้างบ้านเรือนอยู่ห่างจากชุมชน ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน -จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็น ร้อยละ 99 ของพื้นที่ทั้งหมด -ไฟฟ้าสาธารณะ ( ไฟส่องสว่าง) จำนวน 128 จุด ประปา -เกือบทุกครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลเลิงนกทา มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ โดยอยู่ใกล้แหล่งน้ำดิบ คือ ลำเซบาย
เขตเทศบาลตำบลเลิงนกทานายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 64
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219