เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏบัติงานเกี่ยวกับการลา เทศบาลตำบลเลิงนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 28
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219