เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
forward สาธารณสุข
สาธารณสุข
-ภายในเขตเทศบาลตำบลเลิงนกทา มีการสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ -โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ขนาด 60 เตียง จำนวน 1 แห่ง -สำนักงานมาลาเรีย จำนวน 1 แห่ง -สถานพยาบาล จำนวน 2 แห่ง -ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทารอปรับปรุง
http://www.loenghospital.cathosting.in.th/webln/index.php
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 73
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219