เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

forward ภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
-ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบโดยทั่วไป อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 227 ( 681 เมตร) มีลำน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ชื่อว่า "ลำเซบาย" ไม่มีภูเขา -ลักษณะภูมิอากาศ อากาศโดยทั่วไปจะร้อนจัดในฤดูร้อน และ หนาวจัด ลมกรรโชกในฤดูหนาว ปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ดี
เทศบาลตำบลเลิงนกทา


นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 9699
เดือนนี้5,150
ทั้งหมด84,910