เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บรการและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file รายงานการดำเนินการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระบบ e-Plan) รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file รายงานการดำเนินการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file รายงานการดำเนินการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บรการและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บรการและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file รายงานการดำเนินการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2