เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัตงานของข้าราชการหรือพนักงาน่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัตงานของข้าราชการหรือพนักงาน่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเลิงนกทา วันที่ 9 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file นโยบายคุณธรรมและมาตรฐานจริยธรรมสำหรับข้าราชการของเทศบาลตำบลเลิงนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลเลิงนกทา (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 47) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในเทศบาลตำบลเลิงนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลเลิงนกทา (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 39
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219