เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเลิงนกทา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 17
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219