เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
forward การคมนาคม / การขนส่ง
การคมนาคม
การคมนาคม ขนส่งในเขตเทศบาลกับจังหวัดใกล้เคียง อาศัยทางบกเป็นหลักมีทางหลวงเชื่อมกับจังหวัดต่างๆ เดินทางได้อย่างสะดวก มี กิจการรถโดยสารประจำทางระหว่างอำเภอ และภายในจังหวัด แยกเป็นการดำเนินการขนส่งในจังหวัด และเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอต่างๆ มีการเดินทางโดยรถโดยสารขนาดเล็ก มีเส้นทางคมนาคมหลักสู่อำเภออื่นและตัวจังหวัด คือ -ถนนสาย เลิงนกทา - จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 52 กิโลเมตร -ถนนสายเลิงนกทา -จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 44 กิโลเมตร -ถนนสาย เลิงนกทา -จังหวัดอำนาจเจริญ -จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 132 กิโลเมตร -ถนนสายเลิงนกทา-อำเภอกุดชุม-อำเภอทรายมูล-จังหวัดยโสธร ระยะทาง 74 กิโลเมตร -เนื่องจากเทศบาลตำบลเลิงนกทา เป็นชุมชนไม่หนาแน่น จึงไม่มีปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่ แต่จะมีรถยนต์ประเภทต่างๆ เดินทางผ่านไปมา เป็นจำนวนมาก -มีสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 แห่ง -มีไฟกระพริบสัญญาณจราจร ตามแยกต่างๆ จำนวน 8 จุด -มีป้ายจราจรตามจุดต่างๆ จำนวน 18 ป้าย
เขตเทศบาลตำบลเลิงนกทารอปรับปรุง
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 22
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219