เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
account_balance วัดพรหมวิหาร
วัดพรหมวิหาร
วัดพรหมวิหาร
วัดพรหมวิหาร เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พระครูพรหมวิหารโฆษิต (สมชัย โฆสิโต) เป็น เจ้าอาวาสวัดพรหมวิหาร (ปัจจุบัน) ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ สิ่งก่อสร้างภายในวัด ได้แก่ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 13 เมตร (26 ศอก) สูง 28 เมตร องค์นาคราช สถูปเจดีย์ อุโบสถ
วัดพรหมวิหารนายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 68
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219