เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
folder สถานะการเงินการคลัง
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานแสดงรับ-จ่ายและงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ และหมายเหตุุงบแสดงฐานะการเงินในระบบบัญชีคคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง งบแสดงฐานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file รายงานงบทดลอง-รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินสดและรายงานกรพแสเงินสด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 75
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219