เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือประชาชน)
insert_drive_file การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : งานจัดเก็บรายได้ | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตายเกินกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 72 |
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3