เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับข้อ เสนอแนะ/สอบถาม/หรือเสนอความคิดเห็น จากประชาชนของเทศบาลตำบลเลิงนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับข้อ เสนอแนะ/สอบถาม/หรือเสนอความคิดเห็น จากประชาชนของเทศบาลตำบลเลิงนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1