เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
chat_bubble_outline ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา (บริหารงานบุคคล)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 51
เดือนนี้3,975
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,069
ทั้งหมด 99,219